“Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρ​ήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
από 22/1/2024 έως 22/5/2024

Σκοπός

Σκοπός και στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιμάκωση (scale up), η εξωστρέφεια και η προώθηση υφιστάμενων* επιχειρήσεων αλλά και της κυκλικής οικονομίας.

*Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστικά Δράσης

 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000€
 • Αξιολόγηση Αιτήσεων: Συγκριτική
 • Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: €60.000
 • Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: €400.000
 • Ποσοστό Ενίσχυση: 45%
 • Διάρκεια Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες πρόσληψης νέου προσωπικού
 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου.
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός.
 • Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως 9 θέσεων).
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 • Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 • Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης.
 • Έμμεσες Δαπάνες

Τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής S3 (Περιφερειακές Απολήξεις)

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα.
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων.
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.
 • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία.
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός.
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα.
 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά.
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως, πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Ο Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός και η εξωστρέφεια των ΜμΕ, αποτελεί πλέον μονόδρομο για τον επιτυχή δρόμο ανάπτυξης και ενίσχυσης του επιχειρείν. Αν θέλεις να παραμένεις πάντα ενήμερος για τις εξελίξεις μπορείς να γραφτείς στο newsletter μας.

Αν πάλι χρειάζεσαι οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, μπορείς να μας καλέσεις στο 2310 473 232 ή να μας στείλεις email στο [email protected].

Share:

Facebook
LinkedIn

Περιεχόμενα Άρθρου

Σχετικά Άρθρα

Customer Relationship Management (CRM) Συστήματα

Ορισμός, Καλές Πρακτικές και Οφέλη για τις Μικρές Επιχειρήσεις Ως επιχειρηματίες ή στελέχη, ξέρουμε ότι πάντα ψάχνετε τρόπους να βελτιώσετε την επιχείρησή σας και να

Προκήρυξη Δράσης«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

UPDATE:  Δημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:18/12/2023 – 29/02/2024 στις 15:00 Σκοπός Η δράση που αναμένεται και

Μόνο ενδιαφέρον περιεχόμενο!

Όπως και εσύ, μισούμε τα spam. Γι’ αυτό σου δίνουμε τον λόγο μας ότι δεν θα σου στέλναμε κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν θα το θεωρούσαμε ενδιαφέρον και χρήσιμο. Μια φορά τον μήνα, θα παραλαβάνεις χρήσιμες πηγές και καλές πρακτικές που αφορούν το digital marketing, το e-commerce, το management και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα.