Κουπόνια Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ελλάδα 2.0 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: https://digitalsme.gov.gr/

Σε τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, που επιδοτεί 180 εκατ. ευρώ και αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων (κωδ. Έργου 2022ΤΑ06300002).

Το πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα υλοποιηθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), θα επιδοτεί με κουπόνι την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών  από 100.000 ελληνικές ΜμΕ, με σκοπό να τις φέρει πιο κοντά στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πως υπολογίζεται το κουπόνι «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»

Η αξία του κουπονιού θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης.

Στις πολύ μικρές θα δοθούν κουπόνια αξίας 900 ευρώ και 1.800 ευρώ, για μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για επιχειρήσεις με 1-5 εργαζόμενους, το κουπόνι υπολογίζεται στα 900 ευρώ για μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες 1.000 ευρώ, με τη συμμετοχή των παραπάνω να ανέρχεται στα 100€.

Για επιχειρήσεις με 5-10 εργαζόμενους, το ποσό του κουπονιού υπολογίζεται στα 1.800 ευρώ για μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες 2.000 ευρώ, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στα 200€.

Για επιχειρήσεις με 10-18 εργαζόμενους, το κουπόνι υπολογίζεται στα 3.600 ευρώ για μέγιστες επιλέξιμες δαπάνες 4.000 ευρώ, ενώ για εκείνες με 50-250 εργαζόμενους, αγγίζει κλιμακωτά έως και τις 18.000€.

Για τις ενδιάμεσες επιχειρήσεις τα κουπόνια διαμορφώνονται στα 5.400€, 7.000€, 9.000€ και 10.500€. Αντίστοιχα, το μερίδιο που θα πρέπει να καλύψει η κάθε επιχείρηση ξεκινά από 1.200€ και κλιμακώνεται στα έως και 6.000€.

Επιλέξιμες δαπάνες «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»

Βάσει της απόφασης του Υπ. Οικονομικών, οι επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες που θα επιδοτηθούν περιλαμβάνουν:

• Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Χρήση ασφαλών, διαλειτουργικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών από ΜΜΕ για τη λήψη και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Περιλαμβάνονται:

1.      Εξοπλισμός: Προμήθεια και λειτουργία εξοπλισμού ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ τερματικά, κινητές συσκευές) που προσφέρουν άμεση διαλειτουργικότητα με παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών και τις φορολογικές αρχές.

2.      Εκτέλεση Συναλλαγών: Προμήθεια και λειτουργία υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο KYC/KYB.

3.      EInvoicing: Προμήθεια και λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών κατάλληλων για όλο το φάσμα της τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών.

4.      eShops: Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων για ΜΜΕ, κατάλληλων για εμπορία αγαθών και υπηρεσιών.

5.      Κατάρτιση: Εστιασμένα, ηλεκτρονικά μαθήματα κατάρτισης για ΜΜΕ σχετικά με την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

• Τηλεργασία. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, τηλεργασία, συνεργατικά εργαλεία, εργαλεία διαχείρισης έργων κ.λπ., με σκοπό την διευκόλυνση της απομακρυσμένης εργασίας, της συνεργασία, της επικοινωνίας, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, την οργάνωση της παραγωγικότητας των στελεχών, την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των εταιρειών και των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

• Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη. Περιλαμβάνονται εργαλεία, όπως CRM, ψηφιακό μάρκετινγκ, αυτοματισμός, υπηρεσίες πολυκαναλικής εξυπηρέτησης κ.α, με σκοπό την παροχή της καλύτερης εμπειρίας στον πελάτη.

• Business analytics. Περιλαμβάνονται ψηφιακά εργαλεία, όπως Business Analytics, Business Intelligence, Big data analytics, με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών αποφάσεων στο σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον.

• Τεχνητή Νοημοσύνη. Περιλαμβάνονται καινοτόμες υπηρεσίες, όπως Chatbots,  πρόβλεψη συμπεριφοράς καταναλωτή, ανίχνευση απάτης, εργαλεία επιχειρηματικών προβλέψεων ως κρίσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

• Υπηρεσίες Cloud. Περιλαμβάνονται υπηρεσίες IAAS, PAAS & SAAS, με σκοπό την εξομάλυνση ζητημάτων,  όπως ανεπαρκή κεφάλαια, γρήγορη κλιμάκωση, αποτελεσματική επένδυση.

• Κυβερνοασφάλεια. Περιλαμβάνονται εργαλεία όπως DLP, Identity Management, εργαλεία συμμόρφωσης GDPR, υπηρεσίες SOC, ως κρίσιμες υπηρεσίες για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΜΜΕ.

• IoT. Οι λύσεις IoT θα ωφελήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ικανοποίησης των καταναλωτών, της συντήρησης παγίων, της παραγωγικότητας, της ασφάλειας κ.α.

• Ψηφιακές Δεξιότητες. Αφορά την ενίσχυση της Ψηφιακής Ικανότητας των ΜΜΕ, με την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των στελεχών τους σε θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

• Ψηφιακή Διαφήμιση, μέσω ψηφιακών και πολυμέσων. Η υποστήριξη των διαδικασιών marketing των ΜΜΕ με ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες βρίσκεται στον πυρήνα της βελτίωσης της  ανταγωνιστικότητάς τους.

Πότε και πως γίνεται η αίτηση για το κουπόνι «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων»

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) αναμένεται να ανοίξει για τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, στις 22 Ιουνίου.

Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης των κουπονιών που αφορούν όλους δικαιούχους του προγράμματος.

Η εξαργύρωση των εγκεκριμένων κουπονιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τηνΤετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 για το πρόγραμμα που αφορά στα ψηφιακά εργαλεία, ενώ για τα υπόλοιπα προγράμματαις η εξαργύρωση θα μπορεί να εκτελεστεί έως και τις 31 Μαρτίου 2023.

Πως μπορούμε να σε βοηθήσουμε 

Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε υποσχόμενες εταιρίες να επιταχύνουν την εξέλιξη τους, μέσα από έναν νέο συνδυασμό ψηφιακής ανάπτυξης και καινοτόμων τεχνολογιών.

Μπορούμε να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία οργάνωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα χρειαστεί να συγκεντρωθούν για την αίτηση, να συνεργαστούμε με το λογιστή ή/και τον οικονομικό σύμβουλο της επιχείρησής σου και να υλοποιήσουμε τις επιθυμητές υπηρεσίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία έλα σε επαφή μαζί μας, ώστε να προγραμματίσουμε μια δωρεάν και μη δεσμευτική συνάντηση για να συζητήσουμε σχετικά με τα παραπάνω.

Μπορείς να μας καλέσεις στο (+30) 2310 473 232 ή να μας στείλεις email στο [email protected].

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

4 must-see ταινίες για κάθε φιλόδοξο στέλεχος

Όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης, χρειάζονται κατά καιρούς μια μορφή έμπνευσης.  Για να πετύχεις ως επιχειρηματίας, χρειάζεται πολλή και σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και ένα στοιχείο

Μόνο ενδιαφέρον περιεχόμενο!

Όπως και εσύ, μισούμε τα spam. Γι’ αυτό σου δίνουμε τον λόγο μας ότι δεν θα σου στέλναμε κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν θα το θεωρούσαμε ενδιαφέρον και χρήσιμο. Μια φορά τον μήνα, θα παραλαβάνεις χρήσιμες πηγές και καλές πρακτικές που αφορούν το digital marketing, το e-commerce, το management και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα.