Δέσμη Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

Η Δράση “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών. Ανταμείβει πρωτοβουλίες που οδηγούν στην συνολική ανάπτυξη υποσχόμενων εταιρειών, αναβαθμίζοντας την παραγωγική διαδικασία προϊόντων, υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων. Η σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση υιοθετώντας τις πλέον βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας , αναπτύσσεται με γνώμονα τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις του τρέχοντος επιχειρηματικού τοπίου.

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: 22/03/2023
Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: Μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
Ελάχιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €30.000
Μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €200.000
Διάρκεια Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 300.000.000€

Οι δικαιούχοι είναι  Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

 • Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: 22/03/2023 
 • Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: Μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμου
 • Ελάχιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €200.001
 • Μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €1.000.000

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 400.000.000€

Οι δικαιούχοι είναι  Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες


Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την δράση διαβάστε την επίσημη πρόσκληση της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Αν χρειάζεσαι οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, μπορείς να μας καλέσεις στο 2310 473 232 ή να μας στείλεις email στο [email protected].

Αν πάλι θέλεις να λαμβάνεις έγκαιρα τέτοιου είδους ευκαιρίες χρηματοδότησης και να είσαι πάντα ενήμερος, μπορείς να γραφτείς στο newsletter μας.

Share:

Facebook
LinkedIn

Περιεχόμενα Άρθρου

Σχετικά Άρθρα

“Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρ​ήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:από 22/1/2024 έως 22/5/2024 Σκοπός Σκοπός και στόχος

Προκήρυξη Δράσης«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

UPDATE:  Δημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:18/12/2023 – 29/02/2024 στις 15:00 Σκοπός Η δράση που αναμένεται και

Μόνο ενδιαφέρον περιεχόμενο!

Όπως και εσύ, μισούμε τα spam. Γι’ αυτό σου δίνουμε τον λόγο μας ότι δεν θα σου στέλναμε κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν θα το θεωρούσαμε ενδιαφέρον και χρήσιμο. Μια φορά τον μήνα, θα παραλαβάνεις χρήσιμες πηγές και καλές πρακτικές που αφορούν το digital marketing, το e-commerce, το management και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα.